Autoservisas, automobilių dalys,

automobilių nuoma, techninė pagalba kelyje

Techninė pagalba kelyje 24/7: 

       

+370 614 66400      

Bendra informacija: 

       

+370 618 08300      

TECHNINĖS EKSPERTIZĖS PAŽYMOS

 

      Eismo ar kitokio įvykio metu sugadintai transporto priemonei arba transporto priemonei, kurią remontuoti ekonomiškai netikslinga, nustatyta tvarka draudžiama dalyvauti viešajame eisme, t. y. panaikinama privalomoji techninė apžiūra. Tokiai transporto priemonei grįžti į viešąjį eismą galima tik atlikus atkuriamąjį jos remontą, techninės ekspertizės metu įvertinus jo kokybę ir atlikus privalomąją neeilinę techninę apžiūrą.

 

Techninei ekspertizei reikia pateikti šiuos dokumentus:

· techninę dokumentaciją (apžiūros aktą, nuotraukas, draudimo bendrovės eksperto surašytą remonto sąmatą, vertinimo ataskaitą ir kitus dokumentus, įrodančius transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio) apie transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio, per kurį transporto priemonė buvo sugadinta;

· atkuriamąjį remontą atlikusios (-ių) įmonės (-ių) dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų patvirtinta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga;

· techninę dokumentaciją, susijusią su atliktu remontu (nuotraukas, kuriose matyti atlikto remonto technologinis procesas, atliktų remonto operacijų sąrašas ir jų apimtis, kiti dokumentai, susiję su atliktu transporto priemonės remontu ir jo eiga);

· atkuriamąjį remontą atlikusios įmonės pažymą su išvada dėl transporto priemonės kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams ir prie jos pridėtą matavimo protokolą. Tuo atveju, kai transporto priemonės atkuriamąjį remontą atlikusi įmonė kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų matavimų neatlieka, tai atlikti galima pas oficialų transporto priemonės gamintojo atstovą arba su UAB „TUVLITA“ bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiose įmonėse. Tokią sutartį su UAB „TUVLITA“ yra pasirašiusi ir  UAB „ALJUVA“;

· atkuriamąjį remontą atlikusios įmonės pažymą su išvada dėl transporto priemonės elektroninės saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams. Tuo atveju, kai transporto priemonės atkuriamąjį remontą atlikusi įmonė elektroninių saugos sistemų įvertinimo neatlieka, tai atlikti galima pas oficialų transporto priemonės gamintojo atstovą arba su UAB „TUVLITA“ bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiose įmonėse. Tokią sutartį su UAB „TUVLITA“ yra pasirašiusi ir  UAB „ALJUVA“;

· ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio posvyrio) parametrai turi atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus (tik M1 klasei). Transporto priemonės ratų geometrinių parametrų matavimas ir įvertinimas atliekamas tik su UAB „TUVLITA“ bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiose įmonėse. Tokią sutartį su UAB „TUVLITA“ yra pasirašiusi ir  UAB „ALJUVA“.

 

Lietuvos Respublikoje registruojant naudotas transporto priemones iš ne ES šalių (M1, N1 klasė ir L kategorijos motociklai), reikia atlikti individualų patvirtinimą, kurio metu įvertinama: 

· apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas, spalvinė gama; 

· ratų ir ratų ašių išdėstymo parametrų atitiktis gamintojo nustatytiems reikalavimams (tik M1 ir N1 klasei);

· atitiktis pirmosios registracijos metu galiojusiems ekologijos reikalavimams;

· atitiktis Techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams. 

 

Reikalavimai lengviesiems automobiliams (M1 ir N1 klasė)

 

Techninei ekspertizei pateikiamas lengvasis automobilis turi:

· turėti identifikavimo lentelę, kurioje nurodyti transporto priemonės duomenys;

· atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklės Nr. 48 reikalavimus, taikomus apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų įrengimui;

· atitikti pirmosios registracijos metu galiojusius ekologijos reikalavimus pagal ES direktyvas, JT EEK taisykles ar Jungtinių Amerikos Valstijų transporto departamento federalinio motorinių transporto priemonių saugos standarto reikalavimus ir turėti ekologijos reikalavimų atitiktį patvirtinantį dokumentą (sertifikatą). Įprastai, kai transporto priemonėje iš Jungtinių Amerikos Valstijų yra ekologijos reikalavimų atitiktį patvirtinanti lentelė, naudodamasis turimais duomenų bankais, mūsų įmonės ekspertas padės surasti ekologijos reikalavimų atitiktį patvirtinantį dokumentą (sertifikatą);

· atitikti gamintojo nustatytus ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio poskyrio) parametrus. Transporto priemonės ratų geometrinių parametrų matavimas ir įvertinimas atliekamas tik su UAB „TUVLITA“ bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiose įmonėse. Tokią sutartį su UAB „TUVLITA“ yra pasirašiusi ir  UAB „ALJUVA“;

· atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, t. y. nustatyta tvarka turi būti atlikta privalomoji techninė apžiūra.

 

Reikalavimai motociklams (L kategorija)

 

Techninei ekspertizei pateikiamas motociklas turi:

· turėti identifikavimo lentelę, kurioje nurodyti transporto priemonės duomenys;

· atitikti direktyvos 93/92/EEB reikalavimus, taikomus apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcijai, išdėstymui ir spalvinei gamai . Privalomų žibintų skaičius pagal klases;

· atitikti pirmosios registracijos metu galiojusius ekologijos reikalavimus pagal ES direktyvas, JT EEK taisykles ar Jungtinių Amerikos Valstijų transporto departamento federalinio motorinių transporto priemonių saugos standarto reikalavimus ir turėti ekologijos reikalavimų atitiktį patvirtinantį dokumentą (sertifikatą). Įprastai, kai transporto priemonėje yra ekologijos reikalavimų atitiktį patvirtinanti lentelė, naudodamasis turimais duomenų bankais, mūsų įmonės ekspertas padės surasti ekologijos reikalavimų atitiktį patvirtinantį dokumentą (sertifikatą);

· atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, t. y. nustatyta tvarka turi būti atlikta privalomoji techninė apžiūra.

 

Smulkesnę informacija apie pažymų išdavimo tvarką galite sužinoti paskambinę telefonu +370618 20770.